Do przetaczania

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny.

Do przetaczania

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for