Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO, 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

W związku z powyższym, informujemy o zasadach przetwarzania przez Pod Wieżą Lubińska Spółka Jawna  danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach ​​​​​​​

Zgodę  na ich zbieranie i przetwarzanie Państwa Danych mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z poniżej przedstawionymi informacjami:

Pod Wieżą Lubińska Spółka Jawna ul. Ogrodowa 1, 89-410 Więcbork-  Administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas kontaktu z Państwem lub zawierania umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

• w przypadku przedsiębiorców  dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, Przetwarzamy i gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

• przesyłania informacji handlowych, pisemnie lub ustnie

• marketingu produktów i usług własnych

• odpowiedzi na zapytania, realizację zamówień oraz innych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

• zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,

• tworzeniu statystyk i zestawień na potrzeby własne

„ Pod Wieżą Lubińska Spółka Jawna ” może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim :

1. podmiotom, z którymi „Pod Wieżą Lubińska Spółka Jawna” ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków „  Pod Wieżą Lubińska Spółka Jawna” przewidzianych prawem, ochrony praw „ Pod Wieżą Lubińska Spółka Jawna” zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu „Pod Wieżą Lubińska Spółka Jawna” '' w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;Dotyczy to głównie  podmiotów świadczących usługi księgowe,  usługi pocztowe i kurierskie, firmy windykacyjne

2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem., w szczególności organom nadzorującym, sądom, innym organom władzy.

„Pod Wieżą Lubińska Spółka Jawna”  zobowiązuje się chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez „Pod Wieżą Lubińska Spółka Jawna”  i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i „ Pod Wieżą Lubińska Spółka Jawna ”.

Jednocześnie informujemy, że macie Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt : Pod Wieżą Lubińska Spółka Jawna, ul. Ogrodowa 1, 89-410 Więcbork,e mail: kontakt@aptekao.pl

 

Pod Wieżą Lubińska Spółka Jawna