Sztuczne oddychanie

Sztuczne oddychanie to technika pierwszej pomocy polegająca na dostarczaniu powietrza do płuc osoby, która samodzielnie nie oddycha stosowana przy resuscytacji krążeniowo -oddechowej. Jeśli nie pojawia się samoistne oddychanie, czynności ratujące należy wykonywać do momentu przekazania pacjenta wykwalifikowanemu personelowi medycznemu lub do wyczerpania własnych możliwości. Maseczka do sztucznego oddychania usta-usta - z plastikowym ustnikiem i zastawką, na folii nadrukowaną instrukcją udzielania pomocy.

Sztuczne oddychanie

Aktywne filtry