Na słuchawki

Mechaniczne - konieczne jest w ich przypadku ręczne napompowanie mankietu i odsłuchiwanie tonów nad tętnicą ramieniową, poniżej założonego mankietu, za pomocą słuchawek lekarskich. Ze względu na trochę bardziej skomplikowaną obsługę są one używane głównie w placówkach służby zdrowia. Pomiar przeprowadzony za ich pomocą jest dokładny, ale tylko pod warunkiem, że zostanie wykonany prawidłowo.

Na słuchawki

Aktywne filtry