Lista produktów marki Besins Healthcare

Besins Healthcare to spółka związana z branżą farmaceutyczną. Główny obszar naszej działalności stanowi produkcja innowacyjnych leków, które zapewniają zdrowie kobiet i mężczyzn w ciągu całego ich życia.

Besins Healthcare to spółka związana z branżą farmaceutyczną. Główny obszar naszej działalności stanowi produkcja innowacyjnych leków, które zapewniają zdrowie kobiet i mężczyzn w ciągu całego ich życia.

Przez ostatnie trzydzieści lat Besins Healthcare stała się znaczącym graczem w dziedzinie terapii hormonalnej oraz ugruntowała swoją pozycję na rynku leków stosowanych w ginekologii, położnictwie, leczeniu zaburzeń płodności i niedoboru testosteronu.

Globalna centrala spółki znajduje się w Monako. Nasze produkty są dystrybuowane w ponad dziewięćdziesięciu krajach świata – zarówno przez oddziały spółki, jak i partnerów handlowych. Aktywnie rozwijamy naszą działalność, prowadząc sprzedaż bezpośrednią i poszerzając rynki zbytu.

Wyroby Besins Healthcare produkowane są w kilku krajach. Mamy fabryki między innymi: we Francji, w Belgii i Hiszpanii.

Region Besins Healthcare na Europę Środkowo-Wschodnią i obszar Wspólnoty Niepodległych Państw obejmuje dwadzieścia cztery państwa. Oddziały firmy znajdują się w Polsce, Czechach i Kazachstanie. Centrala regionalna (Besins Healthcare Czechia s.r.o.) jest zlokalizowana w czeskiej Pradze.Jest 1 produkt.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji