Lista produktów marki Avena

Na polskim rynku farmaceutycznym działamy od 21 lat. 

Na polskim rynku farmaceutycznym działamy od 21 lat. Jesteśmy świadomi, że nasz sukces oparty jest na spełnieniu oczekiwań Naszych Odbiorców i konsekwentnie prowadzonych działań marketingowych. Filarem naszej spółki jest produkcja leków galenowych, na które uzyskaliśmy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra zdrowia. Otrzymane zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr GIF-IW-N-4001/109/10 na wytwarzanie, oraz stabilna pozycja na polskim rynku farmaceutycznym zobowiązuje nas do zapewnienia wysokiej jakości produkcji. Wysoka jakość naszych wyrobów osiągana jest dzięki zastosowaniu nowych technologii i urządzeń w procesie produkcji oraz pełnego zaangażowania całej załogi zgodnie ze złotą zasadą:

"Jakość jest sprawą wszystkich"

 

Dbałość o zdrowie pacjentów i dobre imię naszej firmy jest podstawą prowadzonej polityki jakości realizowanej poprzez wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), co oznacza, że produkty wytwarzane są w ściśle nadzorowanych warunkach, normowanych precyzyjnymi procedurami na każdym etapie produkcji. Kontrola jakości zajmuje się badaniem surowców, produktów luzem, opakowań oraz pełną oceną wyrobu gotowego pod względem organoleptycznym, chemicznym i mikrobiologicznym. Nieustanne podnoszenie jakości naszych wyrobów oraz kwalifikacji i świadomości każdego Pracownika pozwalana realizację celów naszej spółki i jej należyty rozwój. 
Jest 1 produkt.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji