Clean Drop bezalkoholowy biobójczy płyn 100 ml

Gotowy do użycia spray do skutecznej ochrony rąk przed wirusami i bakteriami do użytku domowego, medycznego i opieki zdrowotnej.

5,90 zł
Brutto
Availability: Obecnie brak na stanie Quantity:

Gotowy do użycia spray do skutecznej ochrony rąk przed wirusami i bakteriami do użytku domowego, medycznego i opieki zdrowotnej.

Skład

Woda, Gliceryna, zawiera: czwartorzędowe związki amoniowe, Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)). WE: 270-325-2, CAS: 68424-85-1. zawartość: 0,4g/100g, dwuoctan glutaminianu czterosodowego.

Wskazania

Środek przeciwdrobnoustrojowy w produkcie przeznaczonym dla sektora szpitali, zwierząt gospodarskich, żywności i napojów oraz higieny osobistej do ochrony rąk.

Dawkowanie

Rozpylać preparat 1-2 razy na ręce. Najpierw przetrzeć koniuszki palców, a następnie równomiernie wcierać produkt na całej powierzchni dłoni i rąk aż do ich wyschnięcia.

Przeciwwskazania

Unikać kontaktu z oczami. Nie wdychać par i mgieł produktu. Nie spożywać produktu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:

  • Inhalacja: może wystąpić lekkie podrażnienia górnych organów.
  • Na skórze: Produkt jest przeznaczony do podania na skórę. Nie przewiduje się.
  • W kontakcie z oczami: może powodować podrażnienie oczu.
  • Spożycie: Może powodować lekkie podrażnienie gardła i/lub lekkie zaburzenia ze strony układu pokarmowego.

Pierwsza pomoc: 

  • Inhalacja: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli pojawią się objawy, należy skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt ze skórą: Mało prawdopodobne, że wystąpią skutki uboczne. Produkt jest przeznaczony do stosowania na skórę.  W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarze.
  • Kontakt z oczami: Przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Sprawdzić obecność i usunąć soczewki kontaktowe. Kontynuować płukanie przez co na najmniej 15 minut. W przypadku utrzymujących się objawów skontaktować się z lekarzem.
  • Spożycie: Wypłucz usta wodą. Jeśli produkt został połknięty, a narażona osoba jest przytomna, podawać małe ilości wody do picia. Przerwij, jeśli narażona osoba czuje się żle, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. NIE WOLNO WYWOŁYWAĆ wymiotów, chyba że zostanie to nakazane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być trzymana nisko aby wymioty nie dostały się do płuc.

Dodatkowe

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 1563/TP/2020

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Specyficzne kody