List of products by brand Philips

Philips – jest jednym z największych producentów elektroniki użytkowej na świecie.

Historia firmy Philips rozpoczęła się w 1891 roku, kiedy w holenderskim Eindhoven Gerard Philips i jego ojciec Frederik założyli przedsiębiorstwo Philips & Co. Kilka lat później, w 1895 roku, brat Gerarda Anton Philips wzmocnił pozycję młodej firmy. W ciągu paru lat dzięki jego wyjątkowemu talentowi handlowemu Philips stał się jednym z największych producentów żarówek na świecie. Na fali rewolucji przemysłowej w Europie firma Philips założyła swoje pierwsze laboratorium badawcze w 1914 roku i rozpoczęła wprowadzanie opracowanych przez siebie technologicznych innowacji związanych z promieniami rentgenowskimi i falami radiowymi. Z biegiem lat lista wynalazków powiększała się, obejmując wiele przełomowych produktów, które pozytywnie wpłynęły na codzienne życie ludzi.

 

Wkraczając w XXI wiek, firma Philips nie przestawała się zmieniać i rozwijać. Świadomość, że dla wielu ludzi Philips jest jedynie producentem sprzętu elektronicznego, skłoniła firmę do rozpoczęcia prac nad nowym wizerunkiem, który lepiej odzwierciedlałby jej zaangażowanie w dziedzinach takich jak opieka medyczna, produkty konsumenckie oraz nowe technologie. W 2004 roku firma Philips zaprezentowała nową obietnicę marki: „sense and simplicity”. Dzięki intensywnej kampanii reklamowej firma potwierdziła swoje przywiązanie do idei oferowania konsumentom produktów, które są zaawansowane technologiczne, łatwe w obsłudze oraz zaprojektowane z uwzględnieniem ich potrzeb.

 

We wrześniu 2006 r. firma Philips sprzedała 80% swoich udziałów w branży półprzewodników konsorcjum należącemu do spółki prywatnych akcjonariuszy. W ten sposób stworzono podstawy nowego, silnego i niezależnego, przedsiębiorstwa NXP działającego w branży półprzewodników, które korzysta z ponad pięćdziesięcioletniego dorobku firmy Philips w tej dziedzinie. Sprzedaż była kolejnym etapem budowania firmy skupionej na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań użytkowych oraz spełnianiu obietnicy marki „sense and simplicity”.

W wrześniu 2007 roku firma Philips ogłosiła swój plan strategiczny „Wizja 2010” zakładający dalszy rozwój firmy przy jednoczesnym zwiększeniu zysków. W ramach programu Wizja 2010 od 1 stycznia 2008 roku uproszczono strukturę organizacyjną firmy, tworząc trzy sektory: opieki medyczna, oświetlenia oraz produktów konsumenckich. To posunięcie umacnia pozycję firmy Philips jako przedsiębiorstwa ukierunkowanego na rynek i zorientowanego na konsumentów, firmy posiadającej strategię i strukturę, które w pełni odzwierciedlają potrzeby jej klientów. Z tak zreorganizowaną strukturą firma Philips ma zamiar budować czołową markę w dziedzinie ochrony zdrowia i poprawy jakości ludzkiego życia.