Lista produktów marki Celther Polska

Powstanie Spółki Celther Polska wiązało się z działalnością prowadzoną na polu terapii komórkowej. 

Powstanie Spółki Celther Polska wiązało się z działalnością prowadzoną na polu terapii komórkowej. W swojej nazwie Celther Polska odwołuje się jednak obecnie nie tylko do terapii komórkowej ( ang. cell therapy) ale również terapii celowanej.
O aktualnym profilu działalności badawczo-rozwojowej Celther Polska zadecydowała współpraca między kilkorgiem pracowników Celther.

W początkowym okresie Celther działało w małym laboratorium wyremontowanym kosztem inwestora.
 
 
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka powstały kolejne nowoczesne laboratoria.
 
Aby sprostać potrzebom swoich klientów, Celther Polska wciąż się rozwija. Budowa zakładu produkcyjnego nowoczesnego opatrunku na rany i owrzodzenia, dobiegła końca. Obecnie zakład jest wyposażany w linie produkcyjne oraz inne niezbędne do produkcji sprzęty.Jest 22 produktów.

Pokazano 1-12 z 22 pozycji