Lista produktów marki Vitamins & More

Dystrybutor takich firm jak: Nordic Naturals i DōMatcha.

Każdy może powiedzieć, że produkuje doskonałe uleje rybie omega-3. Nie każdy może to udowodnić. Jedynym obiektywnym dowodem na czystość oleju rybiego jest analiza przeprowadzona przez niezależne instytuty, które sprawdzą przestrzeganie surowych norm.
Wiele wiodących organizacji i ekspertów wyznacza standardy czystości dla produktów naturalnych. Nordic Naturals spełnia każdy z nich.

 

Rządowe standardy jakości oleju z rybiego nie istnieją w Stanach Zjednoczonych. Aby zapewnić wysoką jakość, Nordic Naturals przestrzega i przekracza rygorystyczne Europejskie Standardy Farmakopei (EPS), jak i dobrowolne standardy wyznaczone przez Radę Odpowiedzialnego Odżywiania (CRN – Council of Responsible Nutrition) i Światowej Organizacji EPA, DHA i Omega-3 (GOED – Global Organisation for EPA, and DHA Omega-3 ) dla wszystkich naszych olejów. Standardy te gwarantują wysokiej jakości produkty przez ustalenie maksymalnego udziału nadtlenków, metali ciężkich, dioksyn i PCB.

 

Wszystkie oleje stosowane w produktach Nordic Naturals wykazały brak wykrywalnych metali ciężkich, podczas badań przez Radę Odpowiedzialnego Odżywiania (CRN – Council of Responsible Nutrition) i Światowej Organizacji EPA, DHA i Omega-3 (GOED – Global Organisation for EPA, and DHA Omega-3 ). Standard to 0,1 ppm (parts per milion).

 

DioxynyŻadne oleje stosowane w produktach Nordic Naturals nie wykazują wykrywalnych dioksyn i furanów w testach w dół do 2,0 ppt. Analiza opiera się na metodologii equivalent testing wymyślonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

 

Żadne oleje stosowane w produktach Nordic Naturals  nie wykazują wykrywalnych dioksynopodobnych PCB w testach w dół do 1,0 ppt. Limit GOED dla dioksynopodobnych PCB wynosi 3,0 ppt. Analiza opiera się na metodologii equivalent testing wymyślonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

 

Podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), koncentruje się na tych PCB, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi, California Proposition 65 (Prop 65) po prostu skupia się na całkowitej ilości PCB. Limit Prop 65 ustalony jest jako <0,09 ppm lub 90 nanogramów dziennie. Czystość produktów Nordic Naturals przewyższa wszystkie normy dla obecności PCB określone przez Prop 65, dobrowolne normy GOED oraz uznane międzynarodowe standardy – jest to udowodnione w badaniach przeprowadzonych przez niezależne firmy i instytuty.

Jest 27 produktów.

Pokazano 1-12 z 27 pozycji