Lista produktów marki Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest interdyscyplinarną jednostką badawczą o znaczeniu międzynarodowym.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest interdyscyplinarną jednostką badawczą o znaczeniu międzynarodowym, zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich.

Instytut realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; prowadzi wielokierunkową współpracę z licznymi jednostkami naukowymi na świecie; działa na potrzeby rolnictwa, ochrony środowiska, budownictwa, transportu, przemysłu spożywczego, farmacji oraz medycyny.
Przy IWNiRZ działają Centra Doskonałości CELLUBAST oraz Medicinal Plants in Nutrition and Medicine, Akredytowane Laboratorium Palności i Laboratorium Włókiennicze (Polskie Centrum Akredytacje Nr AB 225), wyposażone w aparaturę i sprzęt o wysokich parametrach technicznych pozwalające na wykonanie badań palności różnych materiałów, w tym wyrobów włókienniczych, w zależności od obszarów ich zastosowania a także badań właściwości fizyko-mechanicznych tych wyrobów.

Główne kierunki działania:

 • Biotechnologia,
 • Hodowla nowych odmian roślin włóknistych i zielarskich, ich agrotechnika oraz wstępny przerób,
 • Technologie pozyskiwania i przetwarzania włókien naturalnych oraz ich modyfikacje dla zastosowań włókienniczych i poza włókienniczych,
 • Agrofine-chemicals z surowców roślinnych, odżywki i dietetyczne środki spożywcze,
 • Nowe zastosowania dla oleistych odmian roślin włóknistych (produkty dietetyczno-lecznicze),
 • Biopaliwa z roślin włóknistych,
 • Rozwój odtwarzalnych, biodegradowalnych surowców dla przemysłu,
 • Technologie wytwarzania środków ognio- i biochronnych,
 • Ochrona środowiska w przetwórstwie włókien naturalnych,
 • Receptury i technologie polskich ziołowych produktów leczniczych,
 • Kompleksowe badania substancji biologiczne czynnych w zakresie oceny jakości, opracowywania metod analitycznych i ich walidacji oraz badań stabilności,
 • Badania farmakologiczne i mikrobiologiczne surowców i preparatów zielarskich,
 • Opiniowanie nowej żywności w zakresie zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka,
 • Wykonanie ekspertyz, konsultacji i doradztwa branżowego dla organów państwowych, samorządowych oraz podmiotów gospodarczych,
 • Badania nad roślinami i przetworami zielarskimi oraz roślinnymi produktami leczniczymi, dietetycznymi środkami spożywczymi i żywnością funkcjonalną.
 • Instytut prowadzi również prace nad zagospodarowaniem terenów skażonych przez przemysł pod uprawę roślin niekonsumpcyjnych, wykorzystaniem produktów ubocznych powstałych podczas przetwórstwa surowców włókienniczych oraz nad nowoczesnymi kompozytami opartymi na surowcach włókienniczych, zajmuje się również konfekcją z włókien naturalnych i mieszanek.

Instytut realizuje także prace, które dotyczą nanotechnologii (nanowłókna z surowców naturalnych), a także wykorzystania nanomodyfikatorów do specjalnych ogniouodparniających układów pęczniejących. Instytut opracował i opatentował środki i systemy ogniochronne do drewna i tkanin z włókien naturalnych o nazwie Fobos oraz nowoczesny lakier pęczniejący do drewna Expander FR. W Instytucie opracowano także płytowy kompozyt ogniozaporowy odporny na długotrwałe działanie temperatur do 1200oC przeznaczony do wypełnień stalowych drzwi przeciwpożarowych.

IWNIRZ podjął prace zmierzające do określenia wpływów fizjologicznego oddziaływania włókien, tkanin i wyrobów włókienniczych na fizjologię człowieka.Jest 4 produktów.

Pokazano 1-4 z 4 pozycji